Home - Koolzaad - Koolzaadberichten

Koolzaadberichten

Gedurende het teeltseizoen verschijnen er een aantal koolzaadberichten met actuele info. In functie van het tijdstip in het seizoen kunnen volgende onderwerpen aan bod komen: gewasstand, bemesting, ziekten, plagen en opbrengstresultaten. U kan deze berichten ook via e-mail ontvangen. Neem hiervoor contact op met wim.fobelets@vlaamsbrabant.be of alain.vandaele@inagro.be

Hieronder zijn de koolzaadberichten van de verschillende teeltseizoenen digitaal te raadplegen.