Groeiregulatie in vlas

Legering komt geregeld voor in vlaspercelen, maar heeft heel wat negatieve gevolgen. Er is een daling in de opbrengst en verwerkingswaarde van het strovlas, maar het resulteert ook in een aanzienlijke verhoging van de oogst- en verwerkingskosten.  

Teelttechnische preventieve maatregelen 

Een aantal teelttechnische maatregelen kunnen het risico op legeren verkleinen:  

  • Kies een geschikt perceel. Percelen met een hoge reserve aan stikstof in de bodem, verhogen het risico op legeren. Ga liever voor een perceel met een voorvrucht die niet al te veel stikstof nalaat, zoals granen.  
  • Matig de stikstofbemesting. Hou bij de bepaling van de optimale stikstofdosis rekening met de grondsoort en de voedingstoestand van de bodem. Een te hoge stikstofbemesting verhoogt het risico op legeren. 
  • Hou de zaaidichtheid in de gaten. Vlas té dicht zaaien, verhoogt het risico op legeren.  
  • Maak een slimme rassenkeuze. Alle rassen kunnen legeren, maar er zijn wat verschillen in gevoeligheid. Teel je vlas op een rijke bodem, dan kies je beter voor een ras dat iets minder gevoelig is. 

Wanneer een groeiregulator gebruiken?  

Groeit je vlas toch te fel op? En vergroten de weersomstandigheden de kans dat het vlas zal legeren? Dan is het misschien nodig om het vlas te remmen. Door via onderstaand schema het risico op legeren na te gaan, bepaal je of je een groeiregulator moet gebruiken. Het toepassen van een groeiregulator in omstandigheden waar het niet nodig is, kan namelijk ook een negatieve impact hebben op de opbrengst van het vlas.