Home - Hop - Hopberichten

Hopberichten

In de loop van het seizoen worden op geregelde tijdstippen Hopberichten verstuurd naar de hoptelers. Deze gratis hopberichten bevatten verschillende teelttechnische info:

  • waarnemingen en waarschuwingen aanwezigheid bladluizen
  • waarschuwingen voor aantasting door hopplaag
  • waarnemingen en waarschuwingen aanwezigheid rode spin
  • opvolging plukrijpheid op basis van geregelde staalname op verschillende hoppercelen (vanaf half augustus) en bepalingen van het alfazuurgehalte

Geïnteresseerd om ook de hopberichten te ontvangen? Stuur een mail naar lies.willaert@inagro.be