Home - Hoevezaad

Hoevezaad

De website (www.hoevezaad.be) kadert in de context dat het vermeerderen van materiaal van een ras dat is beschermd door Europees kwekersrecht niet zondermeer is toegestaan. Een uitzondering hierop is de vermeerdering van zaaizaad van granen door landbouwers op het eigen bedrijf. Men noemt dit ook wel “ Hoevezaad” of “Farm Saved Seed (FSS)”. Vermeerdering van beschermde graanrassen is toegestaan wanneer het gebruik van eigen vermeerderd zaaizaad beperkt blijft tot het eigen bedrijf én de teler voor 15 mei van het oogstjaar meldt dat hij gebruik maakte van hoevezaad. Hij moet dit melden aan de houder van het kwekersrecht en aan hem daarvoor een billijke vergoeding betalen.

Via deze website kan u het gebruik van hoevezaad melden zodat u op een eenvoudige wijze aan uw wettelijke meldplicht kunt voldoen. Om aangifte te doen, klik op het meldformulier