Home - Nieuws - Hoe wintergranen optimaal bemesten in 2023?

Hoe wintergranen optimaal bemesten in 2023?

De voorbije maand bemonsterde de Bodemkundige Dienst van België heel wat tarwe- en gerstpercelen voor het opstellen van bemestingsadviezen. Uit de bodemanalyses blijkt dat de nitraatvoorraden gemiddeld relatief laag zijn, al zijn hier ook zeer grote verschillen tussen percelen waar te nemen. De lage nitraatvoorraden resulteren in gemiddeld hoge stikstofbemestingsadviezen. Om deze hogere bemestingsadviezen in de praktijk correct toe te passen is het belangrijk om bij de start van het bemestingsseizoen bij een aantal belangrijke aspecten even stil te staan. Hoe de verschillende fracties invullen? Kan ik kunstmest besparen? Hoe de verschillende factoren best in rekening brengen?

Lees hier het volledige bericht