Home - Nieuws - Herbekijk de digitale LCG-graanavonden najaar 2021

Herbekijk de digitale LCG-graanavonden najaar 2021

Eind september, begin oktober organiseerde de Vlaamse overheid, het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners drie identieke digitale graanavonden met onderstaand programma. Klik op de titel om de opname opnieuw te bekijken. 

Rassenkeuze wintertarwe in het kader van IPM
                 Bram Vervisch, Inagro
Rassenkeuze wintergerst in het kader van IPM
                 Patrick Vermeulen, VTI Poperinge
Rassenkeuze triticale in het kader van IPM
                 Veerle Derycke, Proefhoeve Bottelare UGent/HoGent
Drift beperken en verandering in gebruik van prosulfocarb in granen
                 Edward Vander Linden, Syngenta