Home - Graszaad

Graszaad

Sinds 2010 is de teelt van graszaad opgenomen binnen het LCG-programma.

Er wordt jaarlijks een praktijkproef graszaad aangelegd. De proefuitvoering gebeurt door het ILVO (Georges Rijckaert) in samenwerking met het LCG en Agrisemza.

De proef in 2013 had tot doel na te gaan hoe de zaadverliezen bij de graszaadoogst kunnen worden gereduceerd. In de proef werden twee praktijkzwadmaaiers vergeleken, bij al of niet gebruik van Spodnam. Lees hier de proefresultaten.

Door het ILVO werd eveneens een handleiding opgesteld voor het gebruik van de microgolfoven ter bepaling van het zaadvochtgehalte bij graszaad. Lees hier deze handleiding.