Home - Granen - Teeltinfo - Ziektebestrijding

Ziektebestrijding

  • Wintergerst
  • Wintertarwe
  • Triticale
  • Halmdoder
Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintergerst (maart 2021)
– Enkele basisprincipes bij de ziektebestrijding
– Bladziekten in wintergerst
– Ziektegevoeligheid van wintergerstrassen
– Intrekking van toelatingen van fungiciden
– Behandeling in het stadium “eerste knoop” in wintergerst
– Behandeling in het stadium “laatste blad volledig ontrold” in wintergerst
– Samenvattend overzicht fungicidebehandelingen in wintergerst   Lees meer

Proefresultaten LCG-ziektebestrijdingsproeven wintergerst

Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintertarwe (april 2021)
– Enkele basisprincipes bij de ziektebestrijding
– Ziekten in wintertarwe
– Ziektegevoeligheid van wintertarwerassen
– Intrekking van toelatingen van fungiciden
– Situatie resistentieniveau bladvlekkenziekte
– Voetziektebestrijding in wintertarwe
– Bladbehandeling in wintertarwe
– Aarbehandeling in wintertarwe
– Bestrijding van aarfusarium
– Samenvattend overzicht fungicidebehandelingen (blad- en aarziekten) in wintertarwe Lees meer

Wintertarwe en Fusarium na de teelt van korrelmaïs (maart 2016)  Lees meer 

Perceelsspecifiek voorspellingsmodel om bladluizen, graanhaantjes, de graad van aarfusariumaantasting en het DON gehalte in wintertarwe te voorspellen.  Lees meer
    Voorspellingsmodel Fusarium en DON

Epipre-adviessysteem ziekten en bladluizen in wintertarwe. Lees meer 
    Epipre waarschuwingsmodel

LCG-waarschuwingsberichten ziekten en bladluizen in wintertarwe. Lees meer
    LCG-Graanberichten

Overzicht van de ziekte- en insectendruk in wintertarwe.

 Proefresultaten LCG-Bladziektebestrijdingsproeven wintertarwe

Proefresultaten LCG-Aarziektebestrijdingsproeven wintertarwe

Beredeneerde gewasbescherming, belangrijker dan ooit in kader van IPM

Proefresultaten LCG-ziektebestrijdingsproef triticale

Informatie omtrent de halmdoder. Lees meer (november 2021)