Home - Granen - Teeltinfo - Voor-oogst bepalingen DON

Voor-oogst bepalingen DON

Deoxynivalenol (DON) is een mycotoxine geproduceerd door de schimmels die aarfusarium veroorzaken. Het is schadelijk voor mens en dier. De EU verordening EG 856/256 voorziet in een wettelijke norm van 1250 ppb voor tarwe voor menselijke consumptie.

Jaarlijks worden door het LCG voor-oogst staalnames verricht teneinde een idee te krijgen van het gehalte aan het mycotoxine DON bij wintertarwe. De graanmonsters worden genomen bij verschillende rassen in praktijkvelden, behandeld met fungiciden, in Vlaanderen.

Hieronder zijn de resultaten van de laatste jaren te vinden (enkel toegankelijk voor LCG-leden):