Home - Granen - Teeltinfo - Rassen - Rassenonderzoek

Rassenonderzoek

  • Wintergerst
  • Wintertarwe
  • Triticale
  • Spelt
  • Zomergranen
Jaarlijks worden door het LCG op verschillende plaatsen verspreid over Vlaanderen rassenproeven op zesrijige wintergerst aangelegd.

Hieronder zijn de resultaten van de laatste proefjaren te vinden:

Wintergerst rassenonderzoek

Jaarlijks worden door het LCG op verschillende plaatsen verspreid over Vlaanderen rassenproeven op wintertarwe aangelegd.

Hieronder zijn de resultaten van de laatste proefjaren te vinden:

Rassenproef wintertarwe LCG

Jaarlijks worden door het LCG op verschillende plaatsen verspreid over Vlaanderen rassenproeven op triticale aangelegd.

Hieronder zijn de resultaten van de laatste proefjaren te vinden:

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Hieronder zijn de resultaten van de rassenproeven spelt weergegeven.

IMG_0280