Home - Granen - Teeltinfo - Bemesting

Bemesting

  • Wintertarwe
  • Wintergerst

Zwavelbemesting

Zwavelbemesting

Zwavel is een hoofdelement in de plantenvoeding.  Tarwe heeft een grote behoefte aan zwavel vanaf het begin van de stengelstrekking tot de bloei en neemt in totaal gemiddeld 50 kg SO3/ha op. Bovendien resulteert een optimale zwavelvoorziening in een betere N-benutting door het tarwegewas, hierdoor kan een zwaveltekort dan ook resulteren in een belangrijke opbrengstdaling. Behalve op de korrelopbrengst heeft zwavelgebrek, via invloed op zwavelhoudende aminozuren, tevens een zeer ongunstig effect op de bakkwaliteit van tarwe.

In het kader van het LCG-programma werden gedurende drie opeenvolgende jaren een aantal proefvelden aangelegd om de effecten van zwavelbemesting op opbrengst, kwaliteit en N-benutting in kaart te brengen:

Humuszuren

Humuszuren

Humuszuren  als hulpmiddel voor de optimalisatie van opbrengst en kwaliteit van graangewassen?
Lees hier de proefresultaten 2010 en 2011.

Drijfmest

Drijfmest

Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteelt

Drijfmest in de graanteelt: mogelijkheden binnen de MAP-normen, mogelijke kostenbesparing?

Validatie bemestingsadvies in wintertarwe uit Remote Sensing

Validatie bemestingsadvies in wintertarwe uit Remote Sensing

wintergerst (januari 2020)