Home - Granen - Erkende gewasbeschermingsmiddelen

Erkende gewasbeschermingsmiddelen

Door het LCG worden lijsten opgesteld van alle erkende gewasbeschermingsmiddelen in de granen.  Deze lijsten worden periodiek geactualiseerd.

In deze lijsten wordt een opsplitsing gemaakt tussen herbiciden, fungiciden, insecticiden en groeiregulatoren, en dit voor de verschillende graangewassen (wintertarwe, wintergerst, triticale, rogge, spelt …). Per gewasbeschermingsmiddel wordt samen met het erkenningsnummer weergegeven welke actieve stof(fen) het product bevat, tegen welke plaag het erkend is, wat de toegelaten dosis is, hoeveel behandelingen maximaal met dit product mogen worden uitgevoerd, wat de eventuele wachttijd is, in welk gewasstadium het product mag worden toegediend, wat de formulering is van het product en tot slot ook welke de eventueel te nemen driftreducerende maatregelen zijn.

 In deze lijsten komen eveneens aan bod: zaaizaadontsmettingsmiddelen, slakkenbestrijdingsmiddelen, lijst opgebruiktermijnen, antischuimmiddelen en middelen erkend voor de behandeling van lege opslaglokalen en voor opgeslagen granen.

 

Herbiciden

Herbiciden

Fungiciden

Fungiciden

Groeiregulatoren

Groeiregulatoren

Insecticiden dwergvergelingsvirus bladluizen

Insecticiden dwergvergelingsvirus bladluizen

Insecticiden bladluizen zomer en graanhaantjes

Insecticiden bladluizen zomer en graanhaantjes

Insecticiden galmuggen

Insecticiden galmuggen

Slakkenbestrijdingsmiddelen/mollusciciden

Slakkenbestrijdingsmiddelen/mollusciciden

Zaaizaadbehandeling

Zaaizaadbehandeling

Antischuimmiddelen

Antischuimmiddelen

Opslag en opslaglokalen

Opslag en opslaglokalen

Lijst opgebruiktermijnen

Lijst opgebruiktermijnen