Home - Granen - Jaarlijkse publicatie Granen

Jaarlijkse publicatie Granen

Jaarlijks worden de resultaten van alle graanproeven in Vlaanderen samengebracht in één publicatie. Tevens worden er richtlijnen geformuleerd voor de praktijk.
Hieronder zijn de publicaties van de laatste proefjaren te vinden:

2022

2022

Granen oogst 2022

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2022)
 2. Onkruidbestrijding wintergerst (oktober 2022)
 3. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst (maart 2023)
 4. Ziektebestrijding in wintergerst (maart 2023)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (september 2022)
 2. Onkruidbestrijding wintertarwe
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (september 2022)
  onkruidbestrijding wintertarwe in het najaar (oktober 2022)
  onkruidbestrijding in wintertarwe voorjaar (maart 2023)
 3. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe (maart 2023)
 4. Ziektebestrijding in wintertarwe (maart 2023)

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2022)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2021

2021

Granen oogst 2021

TEELT- EN KLIMAATOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2020-2021

Teelt- en klimaatomstandigheden wintergranen 2020-2021

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2021)
 2. Onkruidbestrijding in wintergerst (oktober 2021)
 3. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst (maart 2022)
 4. Ziektebestrijding in wintergerst (maart 2022)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (september 2021)
 2. Onkruidbestrijding wintertarwe
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (september 2021)
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar (oktober 2021)
  onkruidbestrijding in wintertarwe voorjaar (maart 2022)
 3. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe (maart 2022)
 4. Ziektebestrijding in wintertarwe (maart 2022)

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2021)

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg (november 2021)
 2. Bonenvlieg (november 2021)
 3. Tarwestengelgalmug (april 2022)
 4. Graanhaantjes (april 2022)
 5. Bladluizen tijdens de zomer (april 2022)
 6. Tarwegalmuggen (april 2022)

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder (november 2021)
 2. Slakken (november 2021)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2020

2020

Granen oogst 2020

TEELT- EN KLIMAATOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2019-2020

Teelt- en klimaatomstandigheden wintergranen 2019-2020

WINTERGERST 

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2020)
 2. Onkruidbestrijding in wintergerst (september 2020)
 3. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst (maart 2021)
 4. Ziektebestrijding in wintergerst (maart 2021)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (september 2020)
 2.  Onkruidbestrijding wintertarwe
  –  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar (september 2020)
  –  onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar (maart 2021)
  –  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (september 2020)
  –  bestrijding van windhalm in wintertarwe (september 2020)
 3. Bemesting wintertarwe
  compost ook voor wintertarwe (maart 2021)
  – validatie bemestingsadvies in wintertarwe uit Remote Sensing (oktober 2018)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe (maart 2021)
 5. Ziektebestrijding in wintertarwe (april 2021)

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2020)

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg (november 2020)
 2. Bonenvlieg (november 2020)
 3. Bladluizen, overdragers van het dwergvergelingsvirus tijdens de herfst en het vroege voorjaar in wintergranen (november 2020)
 4. Tarwestengelgalmug (april 2021)
 5. Graanhaantjes (april 2021)
 6. Bladluizen tijdens de zomer (april 2021)
 7. Tarwegalmuggen (april 2021)

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder (november 2020)
 2. Slakken (november 2020)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2019

2019

Granen oogst 2019

TEELT- EN KLIMAATOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2018-2019

Teelt- en klimaatomstandigheden wintergranen 2018-2019

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2019)
 2. Bemesting wintergerst (januari 2020)
 3. Onkruidbestrijding in wintergerst (november 2019)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst (februari 2020)
 5. Ziektebestrijding in wintergerst (februari 2020)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (september 2019)
 2. Onkruidbestrijding wintertarwe
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar (december 2019)
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar (januari 2020)
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (september 2019)
 3. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe (februari 2020)
 4. Ziektebestrijding in wintertarwe (maart 2020)

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2019)

SPELT

 1. Rassenonderzoek spelt (september 2019)

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg (oktober 2019)
 2. Bonenvlieg (oktober 2019)
 3. Bladluizen, overdragers van het dwergvergelingsvirus tijdens de herfst en het vroege voorjaar in wintergranen (oktober 2019)
 4. Tarwestengelgalmug (maart 2020)
 5. Graanhaantjes (maart 2020)
 6. Bladluizen tijdens de zomer (maart 2020)
 7. Tarwegalmuggen  (maart 2020)

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder (oktober 2019)
 2. Slakken (oktober 2019)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2018

2018

Granen oogst 2018

TEELTOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2017-2018

Teeltomstandigheden wintergranen 2017-2018

WINTERGERST

 1. Rassenderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2018)
 2. Bemesting wintergerst (januari 2019)
 3. Onkruidbestrijding in wintergerst (december 2018)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst (maart 2019)
 5. Ziektebestrijding wintergerst (april 2019)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (augustus 2018)
 2. Voordelen van bemesting met compost bij wintertarwe (januari 2019)
 3. Onkruidbestrijding wintertarwe
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar (december 2018)
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (oktober 2018)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe (maart 2019)
 5. Ziektebestrijding in wintertarwe (april 2019)

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2018)

SPELT

 1. Rassenonderzoek spelt (september 2018)

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg (oktober 2018)
 2. Bonenvlieg (april 2019)
 3. Bladluizen overdragers van het dwergvergelingsvirus tijdens de herfst en het vroege voorjaar in wintergranen (oktober 2018)
 4. Tarwestengelgalmug (april 2019)
 5. Graanhaantjes (april 2019)
 6. Bladluizen tijdens de zomer (april 2019)
 7. Tarwegalmuggen (april 2019)

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder (oktober 2018)
 2. Slakken (oktober 2018)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2017

2017

Granen oogst 2017

TEELTOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2016-2017

Teeltomstandigheden wintergranen 2016-2017

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2017)
 2. Bemesting wintergerst (maart 2018)
 3. Onkruidbestrijding wintergerst (november 2017)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst (maart 2018)
 5. Ziektebestrijding wintergerst (maart 2018)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (september 2017)
 2. Bemesting wintertarwe (maart 2018)
 3. Onkruidbestrijding wintertarwe
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar (november 2017)
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (september 2017)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe (maart 2018)
 5. Ziektebestrijding in wintertarwe (maart 2018)

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2017)
 2. Onkruidbestrijding triticale (februari 2018)

SPELT

 1. Rassenonderzoek spelt (september 2017)

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg (november 2017)
 2. Bladluizen overdragers van het dwergvergelingsvirus tijdens de herfst en het vroege voorjaar in wintergranen (april 2018)
 3. Tarwestengelgalmug (april 2018)
 4. Graanhaantjes (maart 2018)
 5. Bladluizen tijdens de zomer (april 2018)
 6. Tarwegalmuggen (april 2018)

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder (april 2018)
 2. Slakken (december 2017)

ECONOMISCHE BESCHOUWINGEN BIJ DE GRAANTEELT

Economische beschouwingen bij de graanteelt (maart 2018)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2016

2016

Granen oogst 2016

VOORWOORD

Voorwoord

TEELTOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2015-2016

Teeltomstandigheden wintergranen 2015-2016

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst (augustus 2016)
 2. Bemesting wintergerst (maart 2017)
 3. Onkruidbestrijding wintergerst (maart 2017)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst (maart 2017)
 5. Ziektebestrijding wintergerst (maart 2017)

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe (september 2016)
 2. Bemesting wintertarwe (maart 2017)
 3. Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteelt (maart 2017)
 4. Onkruidbestrijding wintertarwe
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar (maart 2017)
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar (mei 2017)
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (september 2016)
  bestrijding van resistente duist in wintertarwe (februari 2017)
 5. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe (maart 2017)
 6. Ziektebestrijding in wintertarwe (maart 2017)
 7. Beredeneerde gewasbescherming, belangrijker dan ooit in kader van IPM (mei 2017)

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale (september 2016)
 2. Onkruidbestrijding triticale (februari 2017)

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg (september 2016)
 2. Bladluizen overdragers van het dwergvergelingsvirus tijdens de herfst en het vroege voorjaar in wintergranen (december 2016)
 3. Tarwestengelgalmug (maart 2017)
 4. Graanhaantjes (maart 2017)
 5. Bladluizen tijdens de zomer (maart 2017)
 6. Tarwegalmuggen (maart 2017)

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder (maart 2017)
 2. Slakken (september 2016)

GEINTEGREERDE GEWASBESCHERMING (IPM)

Graanteelt en IPM (februari 2017)

ECONOMISCHE BESCHOUWINGEN BIJ DE GRAANTEELT

Economische beschouwingen bij de graanteelt (maart 2017)

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

2015

2015

Granen oogst 2015

VOORWOORD

Voorwoord

TEELTOMSTANDIGHEDEN WINTERGRANEN 2014-2015

Teeltomstandigheden wintergranen 2014-2015

WINTERGERST

 1. Rassenonderzoek zesrijige wintergerst
 2. Bemesting wintergerst
 3. Onkruidbestrijding wintergerst
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintergerst
 5. Ziektebestrijding wintergerst

WINTERTARWE

 1. Rassenonderzoek wintertarwe
 2. Bemesting wintertarwe
 3. Onkruidbestrijding wintertarwe
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar
  onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar
  bestrijding van resistente duist in wintertarwe
  gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (juni 2015)
 4. Gebruik van halmverstevigers in wintertarwe
 5. Ziektebestrijding wintertarwe
 6. Wintertarwe en Fusarium na de teelt van korrelmaïs

TRITICALE

 1. Rassenonderzoek triticale
 2. Onkruidbestrijding triticale

INSECTENBESTRIJDING IN GRANEN

 1. Smalle graanvlieg
 2. Bladluizen, overdragers van het dwergvergelingsvirus tijdens de herfst en het vroege voorjaar in wintergranen
 3. Tarwestengelgalmug
 4. Bladluizen tijdens de zomer in wintertarwe
 5. Graanhaantjes
 6. Tarwegalmuggen

HALMDODER EN SLAKKEN IN GRANEN

 1. Halmdoder
 2. Slakken

VALORISATIE VAN HET POTENTIEEL VAN TARWE EN TRITICALE OP GEMENGDE BEDRIJVEN MET EXTRA FOCUS OP DE STRO-OPBRENGST

Valorisatie van het potentieel van tarwe en triticale op gemengde bedrijven met extra focus op de stro-opbrengst

MENGTEELT

Potentieel van wintererwten en winterveldbonen al dan niet in combinatie met wintertriticale 2013-2015

GEINTEGREERDE GEWASBESCHERMING (IPM)

IPM

ECONOMISCHE BESCHOUWINGEN BIJ DE GRAANTEELT

     Economische beschouwingen bij de graanteelt

Niets uit deze publicatie mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen vzw.

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze publicatie.

Voor de publicaties “Granen” verschenen vóór 2015 kan het LCG gecontacteerd worden.