LCG-waarschuwingsberichten ziekten en bladluizen in wintertarwe

Om fungiciden financieel verantwoord in te zetten is het noodzakelijk de ziektegevoeligheid van het ras te kennen en de ziektedruk op het individuele perceel goed in te schatten. Zo kan in functie van de ziektedruk, de gepaste fungicidebehandeling(en) (met de gepaste fungicidekeuze) uitgevoerd worden.
Ook het opvolgen van de bladluisdruk tijdens de zomer op het individuele perceel is noodzakelijk om insecticiden rendabel in te zetten.
De LCG-waarschuwingsberichten in verband met de ziekte- en bladluisdruk in wintertarwe bieden hierbij ondersteuning.

Op basis van deze veldwaarnemingen en aan de hand van het Epipre-adviessysteem worden waarschuwingen en aanbevelingen geformuleerd. Deze informatie wordt vanaf het voorjaar wekelijks via de “LCG-Graanberichten” verspreid per email, zodat de tarweteler permanent een zicht heeft op de evolutie van de ziekte- en/of bladluisdruk. 

Schrijf je in voor de LCG Nieuwsbrief

A tot Z