Home - Goudsbloem

Goudsbloem

Binnen het VLAIO-project ‘Goudsbloem, een gouden kans!’ wordt de teelt en verwerking van goudsbloem op Vlaamse bodem bekeken. Het resultaat daarvan kan je terugvinden in deze teeltgids, waar je onder andere info kan vinden rond rassenkeuze, teelttechniek en omtrent oogst en verwerking.