Home - Dienstverlening granen - Epipre waarschuwingsmodel ziekten en bladluizen

Epipre waarschuwingsmodel ziekten en bladluizen

Wat is Epipre?

EPIPRE (EPIdemieën PREventie en PREdictie) is de naam van een expertsysteem ontwikkeld door de Bodemkundige Dienst van België voor de bestrijding van ziekten en plagen op wintertarwe. Met dit adviessysteem worden de tarwetelers in België en Frankrijk geholpen om via een individuele begeleiding de gewasbescherming op het juiste tijdstip uit te voeren. Epipre adviseert de tarweteler ook om enkel een behandeling uit te voeren wanneer de kosten niet hoger zijn dan de opbrengstverliezen.
Lees meer.

Waarom?

Een opvolging van de ziektedruk op het individuele perceel vanaf het voorjaar en het opvolgen van de bladluisdruk zijn noodzakelijk om de rendabiliteit van de uitgevoerde bestrijding te optimaliseren.

Waarschuwingsmodel

Wat doen?

  • veldobservatie uitvoeren gebaseerd op ziekte- en bladluistellingen: info via een invulformulier de veldobservatie sturen/faxen/mailen naar de Bodemkundige Dienst van België

Wat ontvangt u de dag zelf per tel/fax/email?

  • berekende schadeverwachting door niet te behandelen
  • een bestrijdingsadvies (ziekten en bladluizen) voor uw perceel

Wat is de kostprijs?

Contacteer de Bodemkundige Dienst van België: Wendy Odeurs, tel. 016/31 09 22

Voor meer info