Home - Nieuws - Interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep: Resistente duist in wintergranen?

Interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep: Resistente duist in wintergranen?

Resistente duist kan voor grote overlast zorgen op bepaalde percelen in de regio Westhoek. Sinds kort loopt het Leader project: “Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen” met als doel dit éénjarig gras, dat op bepaalde percelen resistentie vertoont naar bestrijdingsmiddelen, het hoofd te bieden. Door te zoeken naar teelttechnische oplossingen.

Op maandag 5 oktober organiseert Inagro een overlegmoment om de stand van zaken te geven van het project. En verschillende teelttechnische mogelijkheden om duist aan te pakken te bespreken. Het voornaamste doel is om samen met jullie te bepalen welke teeltechnieken we opnemen in proef komend seizoen. Om zo toekomstige methoden te definiëren waarmee duist nog bestreden kan worden.

Heb je interesse om deze vergadering bij te wonen? Kamp je zelf met het probleem op één van jouw percelen? Wil je met concrete ideeën jouw collega’s vooruit helpen? Of wil je op de hoogte blijven van het project?

Schrijf je dan zeker in via deze link!

Afspraak: maandag 5 oktober, 17u30

Na inschrijving volgt nog een herinneringsmail met inschrijvingslink en agenda. Door de huidige situatie is het nog niet duidelijk of deze vergadering online of op Inagro zal plaatsvinden. We houden je hiervan op de hoogte!

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid, EU en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

ProjectlogoLeaderresistenteduist.jpg