Home - Nieuws - Driftreductie in de kijker

Driftreductie in de kijker

Op 9 juni demonstreerde Inagro in Kemmel hoe drift en afspoeling  (o.a. door erosie) van gewasbeschermingsmiddelen kan vermeden worden. Aardappeldrempeltjes, bufferzones en driftreducerende technieken kwamen aan bod. Ruim 60 geïnteresseerden waren aanwezig.

Waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen

In de inleiding werd toegelicht hoe gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop terechtkomen. De belangrijkste bron is nog steeds puntvervuilingen, maar afspoeling van fytoproducten veroorzaakt ook 30% van de waterverontreiniging in erosiegevoelige gebieden. De producten spoelen af met het water of binden aan bodemdeeltjes en komen via erosie in de waterloop terecht. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook via drift in de waterloop terechtkomen.

Bufferzones in de praktijk

Afhankelijk van het product en de spuitdop moet een onbehandelde bufferzone van 1m tot 200m naast de waterloop gerespecteerd worden. In een demoproef in gerst werd aangetoond wat dit betekent in de praktijk. De middelenlijsten van LCG en PCA werden ook omgetoverd in mooie kleurtabellen, waarbij je duidelijk kon zien dat met 90% driftreducerende doppen de meeste producten tot op minimale bufferzone van 1m van de waterloop mogen worden gespoten. Aangezien die minimale bufferzone van 1m voor volleveldspuiten steeds moet worden gerespecteerd , werd aan de landbouwers gedemonstreerd welke mogelijkheden er onder andere zijn voor het invullen van deze 1 m, zoals bijvoorbeeld het inzaaien met raaigras. Raadpleeg hier het overzicht van de bufferzones in de granen.

Driftreductie

Door te kiezen voor een driftreducerende dop met een grotere druppel, zoals bijvoorbeeld luchtmengdoppen, kan drift sterk kan gereduceerd worden. Daarbij komt dat door het gebruik van driftreducerende doppen de bufferzone vermeld op het etiket mag gereduceerd worden.
Ook de nieuwe webtool www.spuithulp.be werd voorgesteld. Dit is een interactieve en gebruiksvriendelijke webtoepassing, die de landbouwers helpt om correcte keuzes te maken op het vlak van te gebruiken middel, bufferzonebreedte en spuittechniek (type spuittoestel, doptype en-grootte, druk, rijsnelheid) in functie van de te bestrijden plaag.

Aardappeldrempels

Erosiemaatregelen zijn heel belangrijk om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te vermijden, zoals bijvoorbeeld aardappeldrempels. Steeds meer constructeurs ontwikkelen een systeem om drempels tussen de ruggen te kunnen vormen. Ook loonwerkers/landbouwers zijn bezig hun plantmachine aan te passen voor de constructie van drempels in één werkgang. Op dit moment zijn al diverse systemen voorhanden. Verschillende constructeurs en loonwerkers stelden hun aardappeldrempelmachines voor.
Het positief effect van drempels in de ruggenteelt werd getoond op het demoveld. Tussen de ruggen zonder drempeltjes was duidelijk afspoeling en sedimentafzetting zichtbaar, tussen de ruggen met drempels niet.