Home - Nieuws - Compost ook voor wintertarwe

Compost ook voor wintertarwe

Compost op regelmatige basis gebruiken heeft een gunstig effect. De bodemvruchtbaarheid gaat er duidelijk op vooruit. In de eerste plaats zorgt het regelmatige compostgebruik voor een beter organische-koolstofgehalte, maar ook de zuurtegraad van de bodem ondervindt een positief effect. Een regelmatige gift van 15 ton gft-compost per ha lijkt op basis van de meerjarige proef binnen de gevolgde akkerbouwrotatie een goede praktijk die op fosforklasse I en klasse II-percelen binnen de normen kan gebeuren. Lees meer.