Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 6-8 november 2016: gewas blijven controleren!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 6-8 november 2016: gewas blijven controleren!

De bladluisdruk was op de waarnemingspercelen begin deze week opnieuw zeer variabel naargelang het perceel, gaande van percelen met geen tot (zeer) weinig bladluizen tot één perceel met zelfs 16% van de planten bezet met minstens één bladluis (zaai 6 oktober). Globaal genomen is de gemiddelde bladluisdruk over alle genoemde waarnemingspercelen gelijk gebleven in vergelijking met vorig bericht (bladluistellingen 24-26 oktober jl.). Het opvolgen van alle wintergranen (zonder bescherming tegen bladluizen) op de aanwezigheid van bladluizen blijft noodzakelijk, gezien de hoge virulentiegraad van de bladluizen dit najaar. Lees meer.