Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 5-7 november 2018: nog steeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 5-7 november 2018: nog steeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

De bladluisaantastingen namen deze week licht toe in de wintergerst en bleven gemiddeld ongeveer gelijk in de wintertarwe. Dit betekent dat de hoge bladluisdruk blijft aanhouden. De situatie is zoals steeds perceelsafhankelijk. Ook op perceelsniveau kan de bladluisdruk sterk verschillen tussen tellingen aan de rand van het perceel (grenzend aan graskant, maïsstoppel, waardplanten, …: met wellicht hogere bladluisdruk) of midden in het veld. Voor wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen blijft het nog steeds absoluut noodzakelijk alle percelen te controleren op de aanwezigheid van bladluizen. Vóór het ingaan van de winter moet een degelijke controle gebeuren. Indien een insecticidebehandeling niet dringend is, kan deze met het oog op een verdere nawerking wat uitgesteld worden, doch zorg ervoor dat een eventuele behandeling nog haalbaar is. De weersomstandigheden en de toegankelijkheid van de percelen voor een eventuele insecticidebehandeling worden immers enkel moeilijker. Lees meer.