Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 30-31 oktober 2017: aanhoudend hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen! Situatie blijft ernstig!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 30-31 oktober 2017: aanhoudend hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen! Situatie blijft ernstig!

Op bijna 70% van de waarnemingsvelden wintergerst en wintertarwe opgevolgd door het LCG zit de bladluisdruk boven de behandelingsdrempel van 10% bij de wintergranen die minstens 2 blaadjes hebben; er zijn nog steeds percelen met een zeer hoge bladluisdruk (32% tot 57% aangetaste planten). Wanneer niet behandeld wordt bij het bereiken van de schadedrempel kan er in dergelijke omstandigheden zware schade optreden aan het gewas! Lees meer.