Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 28-29 oktober 2019: sterke uitbreiding, tot zeer hoge aantastingen!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 28-29 oktober 2019: sterke uitbreiding, tot zeer hoge aantastingen!

De aantasting door bladluizen is momenteel op veel percelen al zeer hoog en is nagenoeg overal sterk toegenomen in vergelijking met vorige week. Al van bij de opkomst van de wintergranen zijn zeer hoge bladluisaantastingen mogelijk. Het is daarom absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen en te behandelen indien nodig.

Na enkele koudere nachten zullen de temperaturen ’s nachts en overdag terug toenemen. De bladluisaantasting kan onder deze weersomstandigheden nog steeds verder toenemen. De bladluiscontrole gebeurt best tijdens de warmste uren van de namiddag.

Laat je niet verrassen door een lange regenperiode waardoor de velden niet (meer) toegankelijk zijn.  Lees meer.