Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 24-26 oktober 2016: gewas blijven controleren!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 24-26 oktober 2016: gewas blijven controleren!

Het merendeel van de waarnemingspercelen wintergranen (wintergerst en wintertarwe) bevond zich begin deze week in het stadium 1e blad (tot 2e blad). De bladluisdruk was op deze percelen begin deze week zeer variabel naargelang het perceel, gaande van percelen met geen tot (zeer) weinig bladluizen tot percelen met minstens 5% tot zelfs 13% van de planten bezet met minstens één bladluis. De groep percelen met minstens 5% aangetaste planten omvat 1/5 van de waarnemingspercelen wintergranen. Het opvolgen van alle wintergranen vanaf de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen blijft noodzakelijk, gezien de hoge virulentiegraad van de bladluizen dit najaar. Lees meer.