Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 22-23 oktober 2018: toename van bladluisdruk, belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 22-23 oktober 2018: toename van bladluisdruk, belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Het zachte weer zorgt voor een aanhoudend hoge en nog verder toegenomen bladluisdruk. Voor de wintergranen die niet beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen is het nog steeds absoluut noodzakelijk alle percelen te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen. De bladluisaantasting kan onder de huidige gunstige weersomstandigheden nog steeds toenemen. Lees meer.