Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 21-22 oktober 2019: reeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 21-22 oktober 2019: reeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Zaaizaadontsmetting tegen bladluizen is niet meer toegelaten. Behalve de percelen wintergerst die gezaaid zijn met rassen die tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus, is geen enkel perceel wintergraan vanaf de opkomst beschermd tegen het dwergvergelingsvirus overgedragen door bladluizen.

De aantasting door bladluizen is momenteel op veel percelen al zeer hoog, niettegenstaande het jonge gewasstadium. Het is daarom absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen (die niet beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus) te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen. De bladluisaantasting kan onder de huidige gunstige weersomstandigheden zeer snel toenemen. De bladluiscontrole gebeurt best tijdens de warmste uren van de namiddag.

Laat je niet verrassen door een lange regenperiode waardoor de velden niet (meer) toegankelijk zijn.  Lees meer.