Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 18-25 maart 2019: bladluizen sterk verminderd

Bladluizen in wintergranen – Toestand 18-25 maart 2019: bladluizen sterk verminderd

De bladluisaantallen zijn door de winter sterk verminderd. Hier en daar worden in beperkte mate bladluizen waargenomen. De situatie is zoals steeds perceelsafhankelijk, maar percelen met een grote aantasting in het najaar hebben kans op aanwezigheid van bladluizen. Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal. In de tolerante wintergerstvariëteiten moet niet behandeld worden.  Lees meer.