Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 12-14 november 2018: aantastingen stabiliseren op een hoog niveau!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 12-14 november 2018: aantastingen stabiliseren op een hoog niveau!

De bladluisaantastingen bleken afgelopen week af te nemen in de wintergerst en bleven doorgaans op eenzelfde niveau in wintertarwe. Dit najaar is dit echter een gemiddeld hoog aantastingsniveau. De aangekondigde koude kan een verdere stabilisatie enkel ten goede komen. De bladluisdruk is zoals steeds sterk perceelsafhankelijk. Ook op perceelsniveau kan de bladluisdruk sterk verschillen tussen tellingen aan de rand van het perceel (grenzend aan graskant, maïsstoppel, waardplanten, …: met wellicht hogere bladluisdruk) of midden in het veld. Een degelijke controle op bladluizen moet op verscheidene plaatsen op het perceel gebeuren.

Voor de wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen blijft het nog steeds absoluut noodzakelijk alle percelen te controleren op de aanwezigheid van bladluizen. Dit is zeker nodig als het weer aanhoudend zacht blijft. Vóór het ingaan van de winter moet een degelijke controle gebeuren. Indien een insecticidebehandeling niet dringend is, kan deze met het oog op een verdere nawerking wat uitgesteld worden, doch zorg ervoor dat een eventuele behandeling nog haalbaar is. De weersomstandigheden en de toegankelijkheid van de percelen voor een eventuele insecticidebehandeling worden immers enkel moeilijker. Lees meer.