Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen – Toestand 10 oktober 2016: veldcontrole noodzakelijk!

Bladluizen in wintergranen – Toestand 10 oktober 2016: veldcontrole noodzakelijk!

Op de waarnemingsvelden in Vlaanderen konden nog geen bladluistellingen uitgevoerd worden, gezien het graangewas nog niet bovengekomen was op 10-11 oktober. In Wallonië konden reeds op 23 percelen bladluistellingen uitgevoerd worden. Bij de bladluistellingen uitgevoerd op 7 en 10 oktober jl. bleek dat bij een derde van de velden wintergerst meer dan 10% van de planten bezet was met minstens 1 bladluis (is een belangrijke toename in vergelijking met vorige week!). Lees meer.