Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 9-10 november 2020: verdere uitbreiding van belangrijke aantasting

Bladluizen in wintergranen 9-10 november 2020: verdere uitbreiding van belangrijke aantasting

De aantasting is onder de zachte temperaturen verder uitgebreid. In het netwerk zijn ondertussen geen percelen meer vrij van bladluizen. Op meer dan de helft van de gerstpercelen is meer dan 5% van de planten bezet met bladluizen, en op 40% van de percelen zelfs meer dan 10% bezette planten (tot maximaal maar liefst 37% bezette planten). Ook in de wintertarwe was er een perceel met meer dan 5% bezette planten en een perceel met meer dan 10% bezette planten.
De hoge temperaturen overdag en ’s nachts blijven nog enige tijd aanhouden. Een einde aan de bladluisactiviteit is dus niet onmiddellijk in zicht. De bladluizen gaan zich nog verder verspreiden.
Omwille van de grote verschillen in bladluisdruk en de lokaal mogelijk nog beperkte aantasting, moet de toestand momenteel op perceelsniveau geëvalueerd worden: zowel de druk van de bladluizen (zie behandelingsdrempels) als de draagkracht van het perceel. Laat je niet verrassen door te natte percelen, of door slechte weersomstandigheden waardoor een behandeling niet meer mogelijk zou zijn.
Voor de winter zullen de gerstpercelen en vroeg gezaaide wintertarwepercelen wel best behandeld worden, zeker gezien de hogere virulentiegraad die vanuit Wallonië gesignaleerd wordt.  Lees meer