Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 8-9 november 2021

Bladluizen in wintergranen 8-9 november 2021

De bladluispopulatie lijkt momenteel stabiel. Er werd nergens een significante uitbreiding vastgesteld. In de wintertarwe was maximaal 2% van de planten bezet met minstens één bladluis en in de wintergerst maximaal 5%.
De gemiddelde bezettingsgraad noodzaakt momenteel niet tot behandelen. De lagere minima temperaturen de komende dagen zullen ook een bijkomende rem zijn voor de evolutie van de populatie.
Volg de weersvoorspellingen en hou de vochttoestand en de berijdbaarheid van de percelen in de gaten en tracht een behandeling wat uit te stellen, indien mogelijk. Lees meer.