Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 7-8 november 2022

Bladluizen in wintergranen 7-8 november 2022

De bladluisaantasting breidde opnieuw verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,7% van de planten bezet met minstens één bladluis. Meerdere percelen bereiken en overschrijden de drempel van 10%.

In het waarnemingsnetwerk neemt het aantal percelen die best behandeld worden toe. Op bepaalde percelen kan het dus aangewezen zijn om te behandelen. Toch kan, wanneer de drempel nog niet bereikt is en het gewas nog niet ver ontwikkeld is, nog gewacht worden. Een consequente opvolging (per perceel) is zeer belangrijk!

Behandelen is aangewezen vanaf het moment dat 5% van de planten bezet is met virusdragende bladluizen. Zonder inzicht in de virulentie wordt een behandelingsdrempel van 10% bezette planten gehanteerd. Uit virulentietesten uitgevoerd in Wallonië, blijkt dat geen van de bladluizen het dwergvergelingsvirus droeg. We houden dus momenteel rekening met een zeer beperkte virulentie.

Lees hier het volledige bericht