Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 3-4 november 2020: belangrijke aantastingen

Bladluizen in wintergranen 3-4 november 2020: belangrijke aantastingen

De aantasting blijft op een vergelijkbaar niveau. Dit betekent dat op veel plaatsen een belangrijke druk wordt waargenomen. De lagere minimumtemperaturen zullen maar van korte duur zijn. Op het einde van de week nemen zowel de maximum- als minimumtemperaturen opnieuw toe. De bladluizen kunnen zich nog verder verspreiden en de druk zou nog kunnen toenemen.  Een algemene behandeling wordt daarom nog niet aangeraden, behalve bij deze percelen waar de behandelingsdrempel overschreden is.  De toestand moet dus op perceelsniveau geëvalueerd worden. De bedoeling is immers de teelt te beschermen tot het einde van de bladluisvluchten. Lees meer.