Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 26-27 oktober 2020: reeds belangrijke tot zeer hoge aantasting bij de vroegste zaai

Bladluizen in wintergranen 26-27 oktober 2020: reeds belangrijke tot zeer hoge aantasting bij de vroegste zaai

Zaaizaadontsmetting tegen bladluizen is niet meer mogelijk. Behalve de percelen wintergerst met rassen tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus, is geen enkel perceel wintergraan beschermd tegen het dwergvergelingsvirus overgedragen door bladluizen. Het is ABSOLUUT NOODZAKELIJK ALLE PERCELEN (die niet beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus) TE CONTROLEREN VAN BIJ DE OPKOMST OP DE AANWEZIGHEID VAN BLADLUIZEN, EN ZEKER DE VROEGST GEZAAIDE PERCELEN.

Hoge tot zeer hoge aantastingen op de vroeg gezaaide gerst (12% en 45% bezette planten) en een aandeel van 3 tot 5% bezette planten in net opgekomen wintergerst, wijst op een hogere druk dit najaar. In Wallonië is bovendien uit de eerste virulentietesten gebleken dat het aandeel virulente luizen groter is dan de jaren voordien. Beide indicaties vragen een nauwkeurige opvolging van de situatie. In dit stadium is het echter nog niet nodig om algemeen te behandelen, behalve bij deze percelen waarbij de behandelingsdrempel overschreden is (vooral de vroegst gezaaide percelen). De zachtere temperaturen op het einde van de week zijn gunstig voor een verdere uitbreiding.  Lees meer.