Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 23-24 november 2020: druk vermindert stilaan

Bladluizen in wintergranen 23-24 november 2020: druk vermindert stilaan

De aantasting is de afgelopen week gemiddeld niet meer verder uitgebreid. Nog steeds is in het netwerk op meer dan de helft van de onbehandelde gerstpercelen meer dan 5% van de planten bezet met bladluizen. In de wintertarwe is de druk duidelijk lager, met 2 van de 9 opgevolgde onbehandelde percelen rond 5% bezette planten.
De meeste behandelde percelen zijn nog vrij van bladluizen.

Wintergerst en vroeg gezaaide wintertarwe worden best behandeld voor de winter (na gewascontrole). Uiteraard moet niet behandeld worden als er geen bladluizen gevonden worden. Behandelingsdrempels.
Vanaf begin volgende week wordt het overdag en ’s nachts wat frisser, weliswaar zonder een periode met vorst. Toch zal dit de verdere stabilisatie van de bladluisdruk ten goede komen. Bij lagere temperaturen zitten de bladluizen meer verscholen in de graanplantjes. Bij gewascontrole moet men zeker ook het hart, de bladoksels en de stengelbasis tot onder de grond controleren.
Waar moet behandeld worden, gebeurt dit best nu om problemen met te natte percelen te voorkomen. Lees meer