Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 22-23 november 2021

Bladluizen in wintergranen 22-23 november 2021

De bladluispopulatie is afhankelijk van het perceel, maar in het algemeen neemt de aantasting af of bleef deze stabiel op een laag niveau. De lagere temperaturen zullen deze evolutie verder ondersteunen. Algemeen gezien is een behandeling niet aan de orde.

Op het einde van de vluchten (ten laatste half november), bij het ingaan van de winter bedraagt de behandelingsdrempel 5% met bladluizen bezette planten, in functie van de virulentiegraad.
Deze drempel is op één enkel van de waarnemingspercelen bijna bereikt waar bovendien wekelijks een toename wordt vastgesteld. In dergelijke situatie kan een behandeling nog aangewezen zijn.

Controleer de wintergranen bij het naderen van de winter en laat bij uitbreiding van de populatie of een hogere aantasting je niet verrassen door te natte percelen.

Bekijk hier het volledige bericht