Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 21 – 22 november 2022

Bladluizen in wintergranen 21 – 22 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,4% van de planten bezet met minstens één bladluis.

Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden of het risico om niet meer te kunnen behandelen neemt toe. Op het einde van de vluchten ligt de behandelingsdrempel op 1% van de planten bezet met virusdragende bladluizen.
Controleer de niet behandelde percelen en de percelen behandeld in oktober en begin november. Bepaal de aantastingsgraad en behandel indien nodig tijdig.

Percelen waar geen luizen gevonden worden na grondige controle moeten uiteraard niet behandeld worden.

Lees hier het volledige bericht