Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 20-23 maart 2023

Bladluizen in wintergranen 20-23 maart 2023

De bladluisaantasting verminderde afgelopen winter niet zoals verhoopt. Deze bleef zelfs eerder op eenzelfde niveau, weliswaar met grote verschillen tussen percelen. Op het gros van de onbehandelde percelen worden levende bladluizen waargenomen. Toch zijn er ook percelen nog bladluisvrij, zeker behandelde percelen, maar ook onbehandelde percelen. Op deze percelen is geen behandeling nodig. Een correcte evaluatie per perceel is dus aan te bevelen.


Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn. In de tolerante variëteiten moet niet behandeld worden.

Klik voor het volledige bericht