Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 16-17 november 2020: bladluisaantasting gemiddeld stabiel, doch lokaal nog verdere uitbreiding

Bladluizen in wintergranen 16-17 november 2020: bladluisaantasting gemiddeld stabiel, doch lokaal nog verdere uitbreiding

De aantasting is de afgelopen week gemiddeld niet meer verder uitgebreid. Echter lokaal was er wel nog een verdere uitbreiding. Een algemene vermindering wordt zeker niet waargenomen. Nog steeds is in het netwerk op meer dan de helft van de gerstpercelen minstens 5% van de planten bezet met bladluizen. Ook in de wintertarwe vertoonden 2 van de 7 opgevolgde percelen minstens 5% bezette planten. Behandelingsdrempels.

De temperaturen gaan wat minderen waardoor de bladluisactiviteit enigszins wat zal verminderen. Met de lagere temperaturen zitten de bladluizen ook meer verscholen in de graanplantjes. Bij gewascontrole dient men zeker ook het hartje, de bladoksels en de stengelbasis tot onder de grond te controleren.

Het wisselvallige weer van de afgelopen dagen en wat regen de komende dagen kan bepalend zijn om te behandelen.

Voor de winter worden de gerstpercelen en vroeg gezaaide wintertarwepercelen best behandeld, gezien de hogere bladluisaantasting dit najaar en de hogere virulentiegraad van de bladluizen die vanuit Wallonië gesignaleerd wordt.

Laat je niet verrassen door te natte percelen, of door slechte weersomstandigheden waardoor een behandeling niet meer mogelijk zou zijn.  Lees meer.