Home - Nieuws - Bladluizen in wintergranen 14-16 november 2022

Bladluizen in wintergranen 14-16 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel, maar breidde lokaal nog verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 8,2% van de planten bezet met minstens één bladluis.

De nog steeds vrij zachte temperaturen zullen de bladluisactiviteit ook nog niet effectief afremmen. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden neemt toe.

De sterk verschillende situatie tussen de percelen (zaaidatum, wel of niet behandeld, datum behandeling, berijdbaarheid perceel, aantasting) maakt een evaluatie per perceel noodzakelijk.

Neem in de beslissing tot behandelen volgende elementen mee:
– Reeds uitgevoerde behandeling
– Bezettingsgraad
– Weersvoorspelling
– Risico om niet meer te kunnen behandelen.

Percelen waar geen luizen gevonden worden na grondige controle moeten uiteraard niet behandeld worden.

Lees hier het volledige bericht