Oranje tarwegalmug

Bestrijding van Sitodiplosis mosellana

Natuurlijke vijand

De oranje tarwegalmug heeft een natuurlijke vijand, namelijk de parasitoïd, Macroglenes penetrans. De populaties oranje tarwegalmug zijn soms tot meer dan 50% geparasiteerd door dit insect. Dit veroorzaakt een zeer efficiënte rem op de populatie van de oranje tarwegalmug.

Cultuurtechnische maatregelen

Gewasrotatie

De oranje tarwegalmug vermenigvuldigt zich in tarwe, waardoor na deze teelt de voorraad aan poppen in de bodem toeneemt. Hoe meer tarwe er in de vruchtwisseling voorkomt, hoe groter het risico wordt voor een aanval van de oranje tarwegalmug in de toekomst. Percelen die in het verleden reeds schade ondervonden van de oranje tarwegalmug bieden dus een risico.

Bodemtype

Kleigronden zijn vatbaarder voor de oranje tarwegalmug dan andere gronden. Zwaardere gronden laten immers toe een voldoende vochtgehalte in stand te houden, die nodig is voor de verpopping van de larven.

Rassenkeuze

In velden/regio’s waar de oranje tarwegalmug een probleem vormt kunnen resistente rassen wintertarwe uitgezaaid worden. Een aantal wintertarwerassen is namelijk resistent tegen de oranje tarwegalmug, bekijk hiervoor de info die de mandatarissen bieden.

Resistente rassen verhinderen niet dat oranje tarwegalmuggen vliegen en eitjes leggen in de aren, maar de plant produceert een toxine die de ontwikkeling van de larven belemmert. Bij een hoge druk kan er dus toch wat schade optreden.

Chemische bestrijding

De behandelingsmethodiek is gericht op de bestrijding van de tarwegalmug vóór de eileg. Wanneer de larven achter de kafblaadjes zitten, kunnen deze namelijk niet meer bestreden worden.

Waakzaamheid is nodig, want zelfs lage populaties kunnen leiden tot gevoelige schade. Zeker wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn voor de eileg gedurende de gevoelige fase van de tarwe.

Ter bestrijding van de tarwegalmug kunnen insecticiden op basis van een pyrethroïde ingezet worden. Een overzicht van alle erkende middelen is te vinden op Fytoweb of op Inagro's gewasbeschermingsapp.

De behandeling met pyrethroïden moet ’s avonds uitgevoerd worden, tijdens de vluchten. Het insecticide moet namelijk in contact komen met de tarwegalmug. Gebruik ook voldoende water bij de behandeling voor een goede werking.

A tot Z