Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 9)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Toestand wintertarwe 15-16 mei 2017 + Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden

Witziekte komt meer voor in vergelijking met vorige week en wordt in beperkte mate ook op de voorlaatste bladlaag waargenomen. Septoria is alom aanwezig en komt frequent maar in verschillende mate voor, soms tot op de voorlaatste bladlaag; gevoelige rassen moeten goed opgevolgd worden. Er werd terug een uitbreiding van de gele roest waargenomen, op bepaalde percelen en gevoelige rassen ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 8-9 mei 2017 + Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden

Witziekte breidt niet algemeen uit. Septoria is alom aanwezig en komt frequent maar in verschillende mate voor, soms tot op de voorlaatste bladlaag. De aantasting van gele roest kan sterk verschillen, gaande van geen gele roest tot vorming van meerdere haarden. Er werd terug een uitbreiding van de gele roest waargenomen. Bruine roest breidde in beperkte mate uit en nieuwe ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 1-3 mei 2017 + Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden

Oogvlekkenziekte komt nog steeds weinig voor. Nieuwe aantastingen van witziekte werden waargenomen maar bestaande aantastingen breidden niet noodzakelijk uit. Septoria is alom aanwezig en komt frequent voor op de tweede bladlaag. Gele roest is in verschillende mate aanwezig. Het is niet algemeen nodig om te behandelen. Er werd terug uitbreiding van de gele roest waargenomen. Haardvorming van gele roest kan ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 24-25 april 2017

Oogvlekkenziekte komt nog steeds weinig voor. De witziekte bleef vrij stabiel afgelopen week en kende geen algemene uitbreiding. Septoria is overal aanwezig en breidde de voorbije week gemiddeld lichtjes uit. Gele roest is zeker niet algemeen aanwezig maar lokaal of per perceel kan dit anders zijn, er werd ook een uitbreiding waargenomen. Haardvorming van gele roest kan optreden bij de ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 17-19 april 2017

Oogvlekkenziekte komt weinig voor en vormt niet onmiddellijk een probleem. Meeldauw en septoria zijn aanwezig, maar in eerder beperkte mate; op verder ontwikkelde percelen moet de aantastingsgraad vanaf nu goed opgevolgd worden. Algemene sterke druk van gele roest is er zeker niet, doch dit kan lokaal of per perceel anders zijn. Haardvorming van gele roest kan optreden bij de (zeer) ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 10-11 april 2017

Op de opgevolgde percelen in Vlaanderen komt oogvlekkenziekte nagenoeg niet voor. Meeldauw en bladvlekkenziekte zijn wel aanwezig en worden best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt gele roest op de opgevolgde percelen niet of nauwelijks waargenomen. Bruine roest werd in beperkte mate waargenomen. Percelen waar bruine roest ... Lees meer »

Koolzaadbericht 4: Stand van het gewas en sclerotinia

Gezien het mooie weer van de afgelopen dagen, is het koolzaad sterk gegroeid. Op de meeste percelen bevindt het gewas zich in het stadium F, waarbij de eerste bloemen open gaan. Vanaf de bloei dient men attent te zijn voor de koolzaadsnuitkevers en sclerotinia. Deze week was de druk van de kevers heel beperkt. Slechts op  twee percelen hebben we ... Lees meer »