Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 5)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Toestand wintertarwe 15-16 april

Ontwikkelingsstadium Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich in stadium 31: Eerste knoop. Ziektedruk Oogvlekkenziekte komt bijna niet voor en vormt geen probleem. Bladseptoria is talrijk aanwezig en breidt uit. Echter, gezien het stadium van de wintertarwe is het nog te vroeg om te behandelen. Meeldauw wordt voorlopig zeer weinig waargenomen. Gele roest is al vroeg in het seizoen op verschillende percelen aanwezig ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 8-9 april 2019

Ontwikkelingsstadium Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich in stadium 30: begin oprichting. Ziektedruk Oogvlekkenziekte komt bijna niet voor en vormt geen probleem. Bladseptoria is talrijk aanwezig. Echter, gezien het stadium van de wintertarwe is het nog te vroeg om te behandelen. Meeldauw wordt voorlopig weinig waargenomen. Gele roest is al vroeg in het seizoen op verschillende percelen aanwezig ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 18-25 maart 2019: bladluizen sterk verminderd

De bladluisaantallen zijn door de winter sterk verminderd. Hier en daar worden in beperkte mate bladluizen waargenomen. De situatie is zoals steeds perceelsafhankelijk, maar percelen met een grote aantasting in het najaar hebben kans op aanwezigheid van bladluizen. Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal. ... Lees meer »

Altergrain: Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen

Hogeschool Gent en partners PIBO Tongeren, Inagro en LCG, rondden in 2018 het project “Altergrain” af: Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen. Dit multidisciplinair onderzoeksproject bestudeerde een selectie van alternatieve granen (eenkoorn, emmer, khorasan en teff) en pseudogranen (amarant, boekweit en quinoa) via een volledige ketenbenadering waarbij ingezet werd op de veld- ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 19-20 november 2018: aantastingen licht afgenomen

De aantastingen namen afgelopen week globaal slechts licht af. De koudere nachten en dagen zijn inderdaad gunstig geweest voor een stabilisatie tot lichte afname. Dit najaar eindigen we op een gemiddeld hoog aantastingsniveau. Voor de wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen blijft het nog steeds noodzakelijk een controle uit te voeren op de aanwezigheid van bladluizen. Zeker ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 12-14 november 2018: aantastingen stabiliseren op een hoog niveau!

De bladluisaantastingen bleken afgelopen week af te nemen in de wintergerst en bleven doorgaans op eenzelfde niveau in wintertarwe. Dit najaar is dit echter een gemiddeld hoog aantastingsniveau. De aangekondigde koude kan een verdere stabilisatie enkel ten goede komen. De bladluisdruk is zoals steeds sterk perceelsafhankelijk. Ook op perceelsniveau kan de bladluisdruk sterk verschillen tussen tellingen aan de rand van ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 5-7 november 2018: nog steeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

De bladluisaantastingen namen deze week licht toe in de wintergerst en bleven gemiddeld ongeveer gelijk in de wintertarwe. Dit betekent dat de hoge bladluisdruk blijft aanhouden. De situatie is zoals steeds perceelsafhankelijk. Ook op perceelsniveau kan de bladluisdruk sterk verschillen tussen tellingen aan de rand van het perceel (grenzend aan graskant, maïsstoppel, waardplanten, …: met wellicht hogere bladluisdruk) of midden ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 29-30 oktober 2018: aanhoudend belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

De hoge bladluisdruk houdt aan. Op bijna de helft van de locaties breidde de aantasting nog verder uit. Er worden deze week opnieuw grote verschillen in bladluisdruk tussen de percelen wintergranen vastgesteld. Het frissere en winderige weer zal een verdere uitbreiding mogelijk matigen. Voor de wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen blijft het nog steeds absoluut noodzakelijk ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 22-23 oktober 2018: toename van bladluisdruk, belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Het zachte weer zorgt voor een aanhoudend hoge en nog verder toegenomen bladluisdruk. Voor de wintergranen die niet beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen is het nog steeds absoluut noodzakelijk alle percelen te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen. De bladluisaantasting kan onder de huidige gunstige weersomstandigheden nog steeds toenemen. Lees meer. Lees meer »