Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 4)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Bladluizen in wintergranen 26-27 oktober 2020: reeds belangrijke tot zeer hoge aantasting bij de vroegste zaai

Zaaizaadontsmetting tegen bladluizen is niet meer mogelijk. Behalve de percelen wintergerst met rassen tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus, is geen enkel perceel wintergraan beschermd tegen het dwergvergelingsvirus overgedragen door bladluizen. Het is ABSOLUUT NOODZAKELIJK ALLE PERCELEN (die niet beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus) TE CONTROLEREN VAN BIJ DE OPKOMST OP DE AANWEZIGHEID VAN BLADLUIZEN, EN ZEKER DE VROEGST GEZAAIDE ... Lees meer »

LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2020

Resultaten rassenonderzoek wintertarwe: leem- en zandleemgebied en kustpolder. In het teeltseizoen 2019-2020 werden 28 rassen wintertarwe beproefd. Hierbij waren er 11 nieuwkomers, waaronder 2 hybriden. Lees meer. Lees meer »

Uitnodiging digitale LCG-graanavond

Op 24 en 29 september 2020, telkens om 20u00, organiseren het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners twee identieke digitale graanavonden in het kader van fytolicentie. Omwille van de corona-maatregelen is een fysieke vergadering alsnog niet mogelijk en zal deze infoavond online (webinar) plaatsvinden. Een computer of laptop is dus noodzakelijk om te kunnen deelnemen. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 september. Op ... Lees meer »

Interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep: Resistente duist in wintergranen?

Resistente duist kan voor grote overlast zorgen op bepaalde percelen in de regio Westhoek. Sinds kort loopt het Leader project: “Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen” met als doel dit éénjarig gras, dat op bepaalde percelen resistentie vertoont naar bestrijdingsmiddelen, het hoofd te bieden. Door te zoeken naar teelttechnische oplossingen. Op maandag 5 oktober organiseert Inagro een overlegmoment om ... Lees meer »

LCG-Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2020

In het teeltseizoen 2019-2020 werden 21 rassen wintergerst beproefd, waaronder 8 hybriden en 6 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 21 rassen zijn er 9 nieuwkomers, waarvan 5 hybriden en 3 rassen tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Lees meer. Lees meer »