Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 3)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

koolzaadbericht 1: Voorbereidingen waarnemingen gestart en Overzicht groeiseizoen tot nu

In de week van 22 maart start Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant met waarnemingen van de koolzaadglanskever op tien percelen van landbouwers verspreid over de provincie. In eerste instantie gebruiken we daarvoor gele vangkommen. Zodra deze plaaginsecten neergestreken zijn in de praktijkpercelen schakelen we over op tellingen van hun aantal op plantniveau. Met waarnemingen en waarschuwingen wil Praktijkpunt Landbouw een bijdrage leveren ... Lees meer »

Opname LCG-graanavonden

Op 2 en 3 maart organiseerden de Vlaamse overheid, het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners 2 identieke graanavonden. In het totaal namen 481 geïnteresseerden deel aan de voorlichtingsavonden. Voor degenen die de presentaties nog wensen te bekijken, plaatsten we hieronder het programma en de link naar de opname. Onder het filmpje staat een tekstje met het aanvangsmoment van elke ... Lees meer »

Voorjaarstellingen bladluizen wintergranen

Vorige en deze week werden er door enkele partners van het LCG (Ugent, Inagro, PIBO) op 27 percelen wintergranen (wintertarwe en wintergerst) verspreid in Vlaanderen de eerste voorjaars bladluistellingen uitgevoerd. De bladluistellingen gebeurden op percelen onbehandeld tegen bladluizen. Hieruit bleek dat er nergens bladluizen vastgesteld werden. Lees meer. Lees meer »

Compost ook voor wintertarwe

Compost op regelmatige basis gebruiken heeft een gunstig effect. De bodemvruchtbaarheid gaat er duidelijk op vooruit. In de eerste plaats zorgt het regelmatige compostgebruik voor een beter organische-koolstofgehalte, maar ook de zuurtegraad van de bodem ondervindt een positief effect. Een regelmatige gift van 15 ton gft-compost per ha lijkt op basis van de meerjarige proef binnen de gevolgde akkerbouwrotatie een ... Lees meer »

Update bladluizen in wintergranen: toestand begin december 2020

Op het LCG-waarnemingsnetwerk werden deze week nog enkele bladluistellingen uitgevoerd tussen 30 november en 2 december, met andere woorden na de nachtvorst van 29 op 30 november. Vastgesteld werd dat er zelfs bij zaai eerste week november op enkele percelen onbehandelde wintertarwe (pas in het gewasstadium eerste blad) nog steeds bladluizen voorkomen! Wat blijkt uit deze recentste bladluiswaarnemingen enerzijds, de ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 23-24 november 2020: druk vermindert stilaan

De aantasting is de afgelopen week gemiddeld niet meer verder uitgebreid. Nog steeds is in het netwerk op meer dan de helft van de onbehandelde gerstpercelen meer dan 5% van de planten bezet met bladluizen. In de wintertarwe is de druk duidelijk lager, met 2 van de 9 opgevolgde onbehandelde percelen rond 5% bezette planten. De meeste behandelde percelen zijn ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 16-17 november 2020: bladluisaantasting gemiddeld stabiel, doch lokaal nog verdere uitbreiding

De aantasting is de afgelopen week gemiddeld niet meer verder uitgebreid. Echter lokaal was er wel nog een verdere uitbreiding. Een algemene vermindering wordt zeker niet waargenomen. Nog steeds is in het netwerk op meer dan de helft van de gerstpercelen minstens 5% van de planten bezet met bladluizen. Ook in de wintertarwe vertoonden 2 van de 7 opgevolgde percelen ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 3-4 november 2020: belangrijke aantastingen

De aantasting blijft op een vergelijkbaar niveau. Dit betekent dat op veel plaatsen een belangrijke druk wordt waargenomen. De lagere minimumtemperaturen zullen maar van korte duur zijn. Op het einde van de week nemen zowel de maximum- als minimumtemperaturen opnieuw toe. De bladluizen kunnen zich nog verder verspreiden en de druk zou nog kunnen toenemen.  Een algemene behandeling wordt daarom ... Lees meer »