Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 3)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Bladluizen in wintergranen – Toestand 4-5 november 2019: lichte uitbreiding, tot zeer hoge aantastingen!

De aantasting door bladluizen blijft zeer hoog en breidde afgelopen week nog lichtjes verder uit. Het is absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen te controleren van bij de opkomst en voor het ingaan van de winter op de aanwezigheid van bladluizen. De bladluiscontrole gebeurt best tijdens de warmste uren van de namiddag. De bladluisaantasting ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 28-29 oktober 2019: sterke uitbreiding, tot zeer hoge aantastingen!

De aantasting door bladluizen is momenteel op veel percelen al zeer hoog en is nagenoeg overal sterk toegenomen in vergelijking met vorige week. Al van bij de opkomst van de wintergranen zijn zeer hoge bladluisaantastingen mogelijk. Het is daarom absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 21-22 oktober 2019: reeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Zaaizaadontsmetting tegen bladluizen is niet meer toegelaten. Behalve de percelen wintergerst die gezaaid zijn met rassen die tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus, is geen enkel perceel wintergraan vanaf de opkomst beschermd tegen het dwergvergelingsvirus overgedragen door bladluizen. De aantasting door bladluizen is momenteel op veel percelen al zeer hoog, niettegenstaande het jonge gewasstadium. Het is daarom absoluut noodzakelijk ... Lees meer »

Nieuwsbericht: Doelareaal vanggewassen: wintergraan telt mee en wijzigingen in oppervlakte

Voor 2019 werd een uitzondering bekomen voor de inzaai van wintergraan als nateelt. In eerste instantie telde het areaal wintergraan enkel mee binnen het doelareaal als dat werd voorafgegaan door een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt. Dit werd gewijzigd en is nu ook mogelijk na nitraatgevoelige hoofdteelten. Ook het doelpercentage wordt bijgesteld, omdat er bij die berekening enkel rekening gehouden was met de ... Lees meer »

LCG-lidmaatschap seizoen 2019-2020

Het gebruik van de LCG-website en het ontvangen van de LCG-Graanberichten is vanaf het seizoen 2019-2020 gratis. Alle communicatie (LCG-Graanberichten, uitnodigingen proefveldbezoeken en voorlichtingsvergaderingen) gebeurt enkel via E-mail. Je kan jezelf aanmelden via de website www.lcg.be om de digitale LCG-Graanberichten te blijven ontvangen. Voeg ook zeker het emailadres info@lcg.be toe aan je contacten, zodat het LCG-Graanbericht niet in de ‘ongewenste ... Lees meer »

LCG-Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2019

In het teeltseizoen 2018-2019 werden 22 rassen wintergerst beproefd waaronder 7 hybriden en 5 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 22 rassen zijn er 7 nieuwkomers, waarvan 1 hybride en 4 rassen tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe: 17 – 18 juni

Ontwikkelingsstadium Bij het grootste deel van de tarwepercelen is de bloei voltooid ondertussen. Andere percelen bevinden zich in stadium waterrijp of vroeg melkrijp. Bladluisdruk bleef de laatste week nagenoeg gelijk, maar naarmate het gewas verder ontwikkelt, ligt de schadedrempel hoger. Op een kwart van de percelen werd de schadedrempel bereikt. Bekijk via de knop hieronder de erkende producten in wintertarwe tegen ... Lees meer »