Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 3)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

AKKademie, een inspiratienamiddag voor akkerbouwers – 24 mei 2019 om 13u te Beitem

Wil je een boeiende namiddag beleven vol actuele thema’s rond AKKerbouw? Wil je nieuwe machines uit de akkerbouw aan het werk zien? Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van onze brede proefveldwerking? Dan mag je onze eerste inspiratienamiddag AKKerbouw op vrijdag 24 mei niet missen Voor een goede adviesverlening naar akkerbouwers voeren we gericht onderzoek naar rassen, onkruidonderdrukking, ziekte- en plaagbestrijding. ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 6 -7 mei 2019

Ontwikkelingsstadium Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich  in stadium 33: derde knoop Ziektedruk in onbehandelde tarwe Meeldauw wordt weinig waargenomen Bladseptoria is talrijk aanwezig en breidt langzaam uit. Enkel bij vroege rassen met aantasting kan behandeling interessant zijn Gele roest is talrijk aanwezig en breidt verder uit. Bij gevoelige rassen goed op te volgen en indien nodig behandelen! Bruine roest breidt uit, ... Lees meer »

Toestand wintertarwe: 29 – 30 april 2019

Ontwikkelingsstadium Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich nog steeds in stadium 32: Tweede knoop. Ziektedruk Oogvlekkenziekte komt bijna niet voor en wordt niet meer opgevolgd. Bladseptoria is talrijk aanwezig en breidt uit. Bij aantasting in stadia voorlaatste blad of laatste blad kan behandeling interessant zijn. Meeldauw komt weinig voor. Gele roest is talrijk aanwezig en breidt verder uit. Bij gevoelige rassen goed ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 22-23 april

Ontwikkelingsstadium Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich in stadium 32: Tweede knoop. Ziektedruk Oogvlekkenziekte komt bijna niet voor Bladseptoria is talrijk aanwezig en breidt uit. Echter, gezien het stadium van de wintertarwe is het nog te vroeg om te behandelen. Meeldauw neemt langzaam toe, maar aantasting is beperkt. Gele roest is talrijk aanwezig en breidt sterk uit. Bij gevoelige rassen goed op ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 15-16 april

Ontwikkelingsstadium Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich in stadium 31: Eerste knoop. Ziektedruk Oogvlekkenziekte komt bijna niet voor en vormt geen probleem. Bladseptoria is talrijk aanwezig en breidt uit. Echter, gezien het stadium van de wintertarwe is het nog te vroeg om te behandelen. Meeldauw wordt voorlopig zeer weinig waargenomen. Gele roest is al vroeg in het seizoen op verschillende percelen aanwezig ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 8-9 april 2019

Ontwikkelingsstadium Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich in stadium 30: begin oprichting. Ziektedruk Oogvlekkenziekte komt bijna niet voor en vormt geen probleem. Bladseptoria is talrijk aanwezig. Echter, gezien het stadium van de wintertarwe is het nog te vroeg om te behandelen. Meeldauw wordt voorlopig weinig waargenomen. Gele roest is al vroeg in het seizoen op verschillende percelen aanwezig ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 18-25 maart 2019: bladluizen sterk verminderd

De bladluisaantallen zijn door de winter sterk verminderd. Hier en daar worden in beperkte mate bladluizen waargenomen. De situatie is zoals steeds perceelsafhankelijk, maar percelen met een grote aantasting in het najaar hebben kans op aanwezigheid van bladluizen. Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal. ... Lees meer »

Altergrain: Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen

Hogeschool Gent en partners PIBO Tongeren, Inagro en LCG, rondden in 2018 het project “Altergrain” af: Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen. Dit multidisciplinair onderzoeksproject bestudeerde een selectie van alternatieve granen (eenkoorn, emmer, khorasan en teff) en pseudogranen (amarant, boekweit en quinoa) via een volledige ketenbenadering waarbij ingezet werd op de veld- ... Lees meer »