Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 2)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Toestand wintergranen 11-12 april 2023

Gele roest werd bij verschillende percelen waargenomen maar de aantasting was in de meeste gevallen eerder beperkt zodat een behandeling niet nodig is. Dit moet wel nog verder worden opgevolgd. Raadpleeg hiervoor de LCG-rassenfiches op de website.Bladseptoria breidde de voorbij week uit en werd op bijna alle percelen waargenomen. De aantasting is echter niet in die mate dat een behandeling ... Lees meer »

Toestand wintergranen 3-4 april 2023

Gele roest is bij ongeveer 20% van de percelen waargenomen maar nog nergens in die mate dat een behandeling noodzakelijk is. Bij gevoelige rassen wordt dit best wel goed opgevolgd. Raadpleeg hiervoor de LCG-rassenfiches op de website.  Bladseptoria is op verschillende waarnemingspercelen aanwezig, maar gezien het groeistadium van de wintertarwe nog geen algemeen advies om te behandelen.  Witziekte werd bij enkele percelen ... Lees meer »

Koolzaadbericht 4: Kans op ingrijpen tegen glanskevers klein

Deze week gebeurde de vierde waarneming van koolzaadglanskevers op tien percelen in Vlaams-Brabant. Overal beginnen de bloemknoppen nu te zwellen en op de vroegste percelen staat 1 tot 10 procent van de planten al in bloei. De aantallen glanskevers blijven op alle percelen (ver) beneden de schadedrempel. Door de weersomstandigheden evolueren we traag richting bloei. Volgende week controleren we daarom ... Lees meer »

Koolzaadbericht 3: Geen uitbreiding van plaagdruk, gevoelig stadium bijna voorbij

In het stadium dat de bloemknoppen van koolzaad nog gesloten zijn, is waakzaamheid geboden voor vraatschade door de glanskever. Op negen van de tien koolzaadpercelen uit het waarnemingsnetwerk blijft de plaagdruk ver beneden de schadedrempel. Het voelt nog altijd niet aan als lente, dus geeft de glanskever verstek. De telling gebeurde bij relatief zonnig maar koud en winderig weer op ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 20-23 maart 2023

De bladluisaantasting verminderde afgelopen winter niet zoals verhoopt. Deze bleef zelfs eerder op eenzelfde niveau, weliswaar met grote verschillen tussen percelen. Op het gros van de onbehandelde percelen worden levende bladluizen waargenomen. Toch zijn er ook percelen nog bladluisvrij, zeker behandelde percelen, maar ook onbehandelde percelen. Op deze percelen is geen behandeling nodig. Een correcte evaluatie per perceel is dus ... Lees meer »

Koolzaadbericht 2: plaagdruk bouwt op in gevoelig koolzaadstadium

Bij het begin van de lente start meestal de risicovolle periode voor schade door de glanskever aan de nog gesloten bloemknoppen van het koolzaad. Van zonnig lenteweer is voorlopig geen sprake, maar de plaagdruk is zich op de meeste percelen in het waarnemingsnetwerk wel aan het opbouwen. Op drie van de tien koolzaadpercelen telden we gemiddeld 0,5 glanskevers en evenveel ... Lees meer »

Koolzaadbericht 1: Voorlopig geen plaaginsecten in de vangkommen

Eind februari plaatste Praktijkpunt Landbouw gele vangkommen in tien koolzaadpercelen in de provincie Vlaams-Brabant. In de kommen troffen we tot op heden nog geen snuit- en glanskevers aan. Vanaf 20 maart doen we wekelijks een waarneming waarbij er ook tellingen gebeuren op de planten.   Met waarnemingen en waarschuwingen levert Praktijkpunt Landbouw een bijdrage aan een duurzame beheersing van plagen ... Lees meer »

Hoe wintergranen optimaal bemesten in 2023?

De voorbije maand bemonsterde de Bodemkundige Dienst van België heel wat tarwe- en gerstpercelen voor het opstellen van bemestingsadviezen. Uit de bodemanalyses blijkt dat de nitraatvoorraden gemiddeld relatief laag zijn, al zijn hier ook zeer grote verschillen tussen percelen waar te nemen. De lage nitraatvoorraden resulteren in gemiddeld hoge stikstofbemestingsadviezen. Om deze hogere bemestingsadviezen in de praktijk correct toe te ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 21 – 22 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,4% van de planten bezet met minstens één bladluis. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden of het risico om niet meer te kunnen behandelen neemt toe. Op het einde van de vluchten ligt de behandelingsdrempel op 1% ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 14-16 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel, maar breidde lokaal nog verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 8,2% van de planten bezet met minstens één bladluis.De nog steeds vrij zachte temperaturen zullen de bladluisactiviteit ook nog niet effectief afremmen. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden neemt toe.De sterk ... Lees meer »