Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 19)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Gele roest in wintertarwe, triticale en spelt: waakzaamheid op de gevoeligste rassen

De gele roest is dit voorjaar reeds vroeg aanwezig in zowel wintertarwe, triticale als spelt, en wordt voornamelijk teruggevonden op de oudste/onderste bladeren. Er worden evenwel grote verschillen vastgesteld tussen zowel regio’s als percelen. Op bepaalde percelen is het zoeken naar sporen gele roest, terwijl op andere percelen de gele roest duidelijk aanwezig is. Alhoewel de wintergranen zich momenteel nog ... Lees meer »

Koolzaadgids voor starters

Inagro heeft een startersgids voor koolzaad ontwikkeld. Deze kan hier gratis gedownload worden. In deze handige gids worden alle teelttechnische activiteiten en aandachtspunten tijdens het teeltseizoen chronologisch weergegeven. De gids bevat alle nodige informatie om met koolzaad aan de slag te kunnen en bijgevolg ideaal voor akkerbouwers zonder enige ervaring met koolzaad. Lees meer »

Stikstofbemesting wintergranen 2016

Op dit moment worden de percelen met wintertarwe duidelijk gekenmerkt door gemiddeld lagere nitraatvoorraden in vergelijking met de voorgaande jaren. Samen met deze lagere nitraatvoorraden zitten de geformuleerde adviezen op basis van deze voorlopige statistieken duidelijk op een hoger niveau in vergelijking met 2015. De hogere adviezen geven ook aanleiding tot een 1e fractie die gemiddeld hoger uitvalt in vergelijking ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 14-15 december 2015

Percelen wintergranen niet behandeld met een insecticide dienen gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van bladluizen, zelfs percelen met latere zaai (zoals eind oktober). Indien er bladluizen waargenomen worden, wordt een insecticidebehandeling geadviseerd. Op de percelen wintergranen waar reeds vroeg een gewasbespuiting met een insecticide werd uitgevoerd, moet de bladluisdruk opnieuw opgevolgd worden. Lees meer.   Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 16-17 november 2015

De extreem zachte temperaturen tijdens de eerste helft van november hebben geleid tot een toenemende druk van bladluizen met (belangrijke) aantastingen zowel in de wintergerst als in wintertarwe. De bladluisdruk blijft echter zeer variabel van perceel tot perceel. Een inschatting van de noodzaak tot behandelen op perceelsniveau is dan ook uitermate belangrijk. Voor percelen wintergranen die een risico lopen wordt ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 9-10 november 2015

Afgelopen week breidde de bladluispopulatie op het merendeel van de percelen verder uit, zowel in de wintergerst als in de wintertarwe. Het weer blijft momenteel gunstig voor de bladluizen. Vandaar de noodzaak om elk individueel perceel te controleren op de aanwezigheid van bladluizen. Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 2-3 november 2015

Naargelang het perceel werd er een lichte tot belangrijke toename van de bladluisdruk waargenomen wat niet verwonderlijk is gezien de zachte temperaturen van de afgelopen 14 dagen. Dit betekent dat opvolging van de bladluisdruk op perceelsniveau absoluut noodzakelijk is op de wintergerst en alle vroeg gezaaide andere wintergranen bij gebruik van zaaizaad niet behandeld met een specifiek insecticide (Argento, …). ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 26-27 oktober 2015

Op 6 van de 10 percelen waar ook vorige week waarnemingen werden uitgevoerd, is een beperkte toename van de bladluisdruk waargenomen, maar globaal blijft de bladluisdruk laag. De hogere temperaturen van de afgelopen dagen en die ook voor de volgende dagen worden voorspeld, zijn echter gunstig voor de bladluizen. Verdere opvolging is ondanks de huidige beperkte druk zeker nodig. Lees ... Lees meer »

Winterveldboon

Naar aanleiding van het Demoproject “Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling” werd een teeltfiche voor winterveldboon opgesteld. Lees meer »