Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 12)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Toestand wintertarwe 13-14 juni 2016

De bladluispopulatie verminderde afgelopen week. Bij de waarnemingen in de wintertarwe deze week bleek dat het aantal larven van het graanhaantje deze week gemiddeld iets afnam. Toch zijn er percelen waar er meer larven werden waargenomen dan vorige week. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe 6-7 juni 2016

Het opvolgen van de bladluizen en het graanhaantje op perceelsniveau blijft aangewezen, er kunnen immers grote verschillen in insectendruk optreden naargelang de regio, het perceel en het soort graangewas (wintergraan, zomergraan). Geen van beide insecten is echter in die mate aanwezig dat algemeen moet behandeld worden. Evaluatie op perceelsniveau is aan te raden, op het praktijkperceel te Bever (provincie Vlaams-Brabant) ... Lees meer »

Toestand wintertarwe en spelt 30-31 mei 2016

Bladvlekkenziekte breidde op enkele locaties en rassen nog verder uit. Toch zijn er ook percelen waar de aantasting stabiel blijft en niet verder uitbreidde. Afgelopen week breidde de gele roest op onbehandelde percelen gemiddeld nog verder uit. Bruine roest breidt verder uit. Het opvolgen van de bladluizen en het graanhaantje op perceelsniveau blijft aangewezen, er kunnen immers grote verschillen in ... Lees meer »

Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden: vluchten blijven zeer beperkt, eileg is op te volgen in risicopercelen (bericht 5)

Op de opgevolgde waarnemingspercelen blijkt dat de vluchten van de tarwestengelgalmug de afgelopen week zeer beperkt waren in de kustpolder, net zoals de week ervoor trouwens. Op 5 van de 6 waarnemingsvelden was er geen eileg in de kustpolder de afgelopen week. Doch in één veld werd er op bepaalde plaatsen redelijk gemakkelijk eileg gevonden! Op basis van de huidige ... Lees meer »

Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden: vluchten zeer beperkt, eileg stabiel tot lichte toename (bericht 4)

Op de opgevolgde waarnemingspercelen blijkt dat de vluchten van de tarwestengelgalmug de afgelopen week zeer beperkt waren in de kustpolder. De eileg bleef stabiel tot lichte toename op een aantal percelen. Op basis van de huidige waarnemingen zijn specifieke behandelingen tegen de tarwestengelgalmug in de volgende dagen normalerwijze niet nodig. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe en spelt 23-24 mei 2016

Bladvlekkenziekte: op de helft van de waarnemingspercelen bleef de bladvlekkenziekte stabiel. Op de overige helft werd een verdere uitbreiding waargenomen. Gele roest: afgelopen week breidde de gele roest op onbehandelde percelen nog verder uit. Bruine roest is verder in opmars in West-Vlaanderen en ook in de andere provincies wordt bruine roest waargenomen. Het opvolgen van de bladluizen en het graanhaantje ... Lees meer »

Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden: vluchten zijn begonnen, eileg momenteel zeer beperkt (bericht 3)

Op de opgevolgde waarnemingspercelen blijkt dat de vluchten van de tarwestengelgalmug de afgelopen week gestart zijn in de kustpolder. In percelen met veel granen in de vruchtwisseling tijdens de laatste jaren (en vooral percelen waar er in het verleden problemen vastgesteld werden met de tarwestengelgalmug) wordt er geadviseerd na te gaan of er eileg vastgesteld wordt op de bladeren (bovenzijde, ... Lees meer »

Toestand wintertarwe en spelt 17-18 mei 2016

Bladvlekkenziekte: de druk bleef afgelopen week doorgaans stabiel, slechts op enkele locaties en rassen werd er een verdere uitbreiding waargenomen. Gele roest: zowel de aanwezigheid als de intensiteit van gele roest blijft sterk verschillend naargelang het ras én de regio. Afgelopen week breidde de gele roest vaak uit ongeacht de regio. Bruine roest lijkt op basis van de waarnemingspercelen voorlopig ... Lees meer »