Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 11)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Bladluizen in wintergranen – Toestand 4 oktober 2016: zeer alert zijn!

In Wallonië geven de recentste analyses uitgevoerd op bladluizen verzameld op diverse locaties in Wallonië aan dat gemiddeld +/- 30% van de bladluizen virusdragend is! Dit betekent dat de virulentiegraad heel wat hoger is dan vorig groeiseizoen. Volgens de eerste tellingen in Wallonië op de weinige wintergranen die momenteel reeds bovenkomen (stadium 1e blad) is reeds 10 tot 11% van ... Lees meer »

Slakken: najaar 2016 alert zijn!

Velden en regio’s die in het verleden (dikwijls) een aantasting door slakken kenden dienen dit najaar zeker goed opgevolgd te worden. Percelen met slakkenschade lopen namelijk een grote kans op nieuwe schade in de daaropvolgende jaren. Dit najaar konden/kunnen er immers heel wat slakken vastgesteld worden in het milieu. Wees dus alert in de graanpercelen dit najaar! Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in het najaar in wintergranen. Toestand najaar 2016: grote aanwezigheid van het vergelingsvirus!

Volgens de eerste analyses uitgevoerd op bladluizen verzameld op 7 en 8 september 2016 op diverse locaties in Wallonië blijkt dat meer dan 20% van de bladluizen virusdragend is! Op elke locatie is minstens 15% van de bladluizen virusdragend. Dit betekent dat de virulentiegraad hoger is dan vorig groeiseizoen! (Bron: CADCO – Actualité – Céréales 20 september 2016) Half september ... Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2016

Tijdens de voorlaatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, wordt bepaald of er ... Lees meer »

Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2016

In 2016 werden 15 rassen beproefd waaronder 2 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus en 3 hybriden. Onder de 15 rassen zijn er 5 nieuwkomers, waarvan 1 hybride en 1 ras tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. De korrelopbrengst van de rassenproeven wintergerst lag in 2016 heel wat lager dan de voorgaande jaren. Ook het hectolitergewicht lag ... Lees meer »

Opbrengstresultaten Koolzaad kustpolder 2016

Ook dit jaar legde Inagro opnieuw een koolzaadproef aan te Wilskerke.  De bekomen zaadopbrengsten waren dit jaar eerder matig.  De gemiddelde opbrengst over alle rassen in proef bedroeg 4607 kg/ha bij een vochtgehalte van 9 %. In de praktijk wordt een gemiddelde opbrengst van rond de 4,1 ton/ha gehaald. Vanwege de vele neerslag in het voorjaar halen we dit jaar ... Lees meer »