Home - Auteur Archieven: Jonas Claeys (Pagina 10)

Auteur Archieven: Jonas Claeys

Stikstofbemesting wintergranen 2017

De voorjaarsstatistieken van de N-indexonderzoeken in de granen, uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst, zijn dit jaar sterk verschillend met vorig jaar. Afhankelijk van de voorteelt ligt de actuele N-reserve dit jaar 10 tot meer dan 50 kg N/ha hoger dan het afgelopen jaar. Hierdoor liggen de bemestingsadviezen gemiddeld op een merkelijk lager niveau. Door het geringe neerslagoverschot afgelopen winterperiode is ... Lees meer »

koolzaadbericht 2: Stand van het gewas en bemesting in het voorjaar

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Zo monitoren we onder andere de insectenpopulatie op de percelen nauwgezet. We plaatsen de vangbakken al tijdens de eerste waarneming op 15 februari 2017. In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de stand van het gewas en de bemesting in het voorjaar. Klik hier voor het volledige bericht. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 21-23 november 2016: gewascontrole blijft nog steeds noodzakelijk!

De plaatselijk nog steeds hoge bezettingsgraad, de aanhoudende aanwezigheid  van de bladluizen en de toenames in bepaalde regio’s (oa. de provincies Limburg en Vlaams-Brabant) alsook in bepaalde percelen in de andere provincies/regio’s betekenen dat het noodzakelijk is om de bladluisdruk op perceelsniveau nog verder op te volgen en te evalueren! Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 6-8 november 2016: gewas blijven controleren!

De bladluisdruk was op de waarnemingspercelen begin deze week opnieuw zeer variabel naargelang het perceel, gaande van percelen met geen tot (zeer) weinig bladluizen tot één perceel met zelfs 16% van de planten bezet met minstens één bladluis (zaai 6 oktober). Globaal genomen is de gemiddelde bladluisdruk over alle genoemde waarnemingspercelen gelijk gebleven in vergelijking met vorig bericht (bladluistellingen 24-26 ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 24-26 oktober 2016: gewas blijven controleren!

Het merendeel van de waarnemingspercelen wintergranen (wintergerst en wintertarwe) bevond zich begin deze week in het stadium 1e blad (tot 2e blad). De bladluisdruk was op deze percelen begin deze week zeer variabel naargelang het perceel, gaande van percelen met geen tot (zeer) weinig bladluizen tot percelen met minstens 5% tot zelfs 13% van de planten bezet met minstens één ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 10 oktober 2016: veldcontrole noodzakelijk!

Op de waarnemingsvelden in Vlaanderen konden nog geen bladluistellingen uitgevoerd worden, gezien het graangewas nog niet bovengekomen was op 10-11 oktober. In Wallonië konden reeds op 23 percelen bladluistellingen uitgevoerd worden. Bij de bladluistellingen uitgevoerd op 7 en 10 oktober jl. bleek dat bij een derde van de velden wintergerst meer dan 10% van de planten bezet was met minstens ... Lees meer »